fbpx

Slim gebruik maken van opgeslagen energie

Slim gebruik maken van opgeslagen energie

Er is energie in overvloed. Dat klinkt misschien vreemd voor mensen die betalen voor hun energie, maar mensen met zonnepanelen weten wel beter. De hoeveelheid gratis energie die een gemiddeld dak met zonnepanelen genereert, is bijzonder groot. Er is alleen een nadeel: de meeste energie wordt rond het middaguur gegenereerd en dat is niet wanneer we de meeste energie verbruiken.

Daarom is het interessant om deze energie op te slaan. U gebruikt de energie dan op momenten dat daar behoefte aan is, bijvoorbeeld ’s ochtends, aan het eind van de middag, of als de zon niet schijnt.

Waarom moet ik Slimme Batterij gebruiken?

Slimme Batterij biedt regelsystemen voor hybride omvormers, die de batterij slimmer maken.  Naast aansturing voor het laden, ontladen en het gebruik van de batterij, bieden wij ook mogelijkheden om zonnepaneelinstallaties automatisch terug te regelen op piekmomenten, of zelfs tijdelijk uit te zetten als er sprake is van negatieve tarieven.

Afhankelijk van de installatie is een hardware module nodig die de hybride omvormer laat communiceren met de zelflerende backend van Slimme Batterij. De module neemt het laad- en ontlaadalgoritme over van de hybride omvormer, waardoor er slimmer met energie wordt omgegaan. Bijvoorbeeld slim bijladen tijdens daluren ter aanvulling van de zonnepaneel energie. 

Slimme batterij regelt zichzelf en werkt met vrijwel alle merken zonnepanelen en inverters.

De batterij en regelunit hoeven niet in de buurt van de zonnepanelen geplaatst te worden, maar kunt u bijvoorbeeld in de kelder of garage installeren.

Automatisch uitzetten van de zonnepanelen als de energieprijs negatief wordt

Als er overschot is aan zon- en windenenergie komt het voor dat de energieprijs negatief wordt. Heeft u een dynamisch energiecontract, dan kan het zinvol zijn om de zonnepaneelinstallatie tijdelijk uit te zetten. Zo voorkomt u dat u gaat terugleveren en moet betalen voor de geleverde energie. Het terugschroeven van de energie die de zonnepaneelinstallatie levert heet ‘curtailment‘. Onze zonne-energie curtailmentmodule zorgt dat uw zonnepanelen geen energie meer leveren gedurende de periodes dat de energieprijs negatief is. Dit gebeurt geheel automatisch.

De precieze prijs waarop uitgeschakeld wordt, is zelf in te stellen. Het zal meestal bij 0 ct/kWh of -15 ct/kWh zijn. Dit hangt af van het wel of niet gebruiken van de salderingsregeling. Zolang er meer energie is verbruikt dan opgewekt, is het bij kleine negatieve tarieven nog steeds interessant om terug te leveren. Dit komt door de verschillende heffingen die nog bovenop de energieprijs komen.  Die heffingen betaalt u bij het verbruik, maar krijgt u terug bij terugleveren, ongeacht de prijs.  Wanneer u geen gebruik meer kunt maken van de salderingsregeling kunt u de installatie automatisch stil zetten bij negatieve prijzen.

Zonnepaneel uitval door teveel zonne-energie?

Een andere vorm van curtailment is het automatisch terugschroeven van het geleverde vermogen om te voorkomen dat het voltage ter ver oploopt. Dit is helaas al in veel gebieden in Nederland het geval als het een zonnige dag is. Midden op de dag kan het voltage van het energienetwerk zomaar tot boven de 253 Volt stijgen en dat is de grens waarop in Nederland zonnepaneelinstallaties automatisch afschakelen ter beveiliging van het stroomnet.  Bij een grote hoeveelheid zonnepanelen in een wijk is die kans vrij groot. Midden op de dag houdt de zonnepaneelinstallatie er af en toe spontaan mee op, om een aantal minuten later weer voorzichtig op te starten. De gebruiker merkt daar niet veel van, maar het is natuurlijk zonde dat de installatie niet volop kan draaien bij mooi weer.

Onze curtailingmodule is in staat om bij de meest voorkomende installaties het vermogen dynamisch terug te schroeven ter voorkoming van uitval.  Er wordt dan minder vermogen teruggeleverd, maar nog wel het maximaal mogelijke voor dat moment . Dit verloopt volledig automatisch zonder dat u er omkijken naar heeft.